Univerzálný koncentrovaný odmasťovač sa sanitačným účinkom SANICLEAN 5 kg

40,69

Katalógové číslo: FAR1526 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P264, P280, P302 + P352, P310

Koncentrovaný sanitačný odmasťovač pre potravinárstvo

POPIS PRODUKTU

SANICLEAN je univerzálny koncentrovaný detergent sa sanitačným účinkom pre každý typ povrchu. Je ekonomický v dôsledku svojho zloženia. Neobsahuje žiadny parfum ani pridané farbivá.

PROBLÉMY – RIEŠENIE – VÝHODY

• Veľmi silná ťažko odstrániteľná znečistenia
SANICLEAN je určený pre odstránenie mastnôt, špiny, olejov a znečistenie povrchov rýchlo a bez potreby mechanického zásahu. SANICLEAN čistí do hĺbky všetky povrchy.
• Čistenie rôznych povrchov vyžaduje rôzne detergenty
SANICLEAN je univerzálny detergent, koncentrovaný, riediteľný vodou na základe typu znečistenia a čisteného povrchu. Produkt nahrádza rôzne detergenty, zjednodušuje operácie čistenie, eliminuje chyby čistenie a znižuje potrebu zásob. Čistí a odmasťuje povrchy z nerezu, filtre, dlaždice, pracovné povrchy, kuchynská vybavenie, podlahy atď.
• Štandardné čistiace postupy odstraňujú 80-90% baktérií; pre úplné odstránenie bakteriálnych rezíduí sa vyžadujú štandardné dezinfekčné prostriedky, ktoré vyžadujú viac času k aplikácii a zvýšené náklady.
SANICLEAN obsahuje kvartérne amóniové soli na základe nového konceptu detergentov vytvorených pre odstránenie nečistoty a baktérií alebo iných mikroorganizmov a to všetko v jedinej operácii.
Produkt obsahuje amóniovú chlórnu soľ, ktorá urýchľuje čistiaca funkcia; dovoľuje široké uplatnenie na všetkých mikroorganizmoch (baktérie, plesne, vírusy) bez dráždenia pokožky alebo respiračného systému. Produkt je nekorozívny, biologicky rozložiteľný. Je stabilný v čase a pri vysokých teplotách.
APLIKÁCIE

Potravinársky priemysel všeobecne
Kancelárie, kúpeľne
laboratóriá
nemocnice

AKO POUŽÍVAŤ
SANICLEAN je koncentrovaný produkt bez farbív alebo parfémov upravený pre použitie v potravinárskom sektore. Produkt sa používa riedený vodou.
Produkt zanecháva bez oplachovania ochranný povrch, je ideálny pre použitie v kúpeľniach, pre čistenie nástrojov a vybavenia a pre nádoby na odpadky. V prípade plôch, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami opláchnite tieto po použití SANICLEANu vodou, čím sa odstráni zvyšok produktu s rešpektovaním všetkých nariadenia HACCP.

AKO POUŽÍVAŤ: ČASŤ 2
Pre obdržaní vynikajúcich výsledkov sanitácie aplikujte SANICLEAN na povrchy a umožnite krátky kontakt; SANICLEAN vykoná sanitáciu a eliminuje nevhodné pachy aj keď sa použije vo vysokých riedeniach.
Nižšie je uvedené štandardné použitie produktu, ktoré sa môže meniť podľa typu znečistenia a druhu čisteného povrchu.

Základné čistenie 1 diel produktu v 10-20 dieloch vody
Odsávače a filtre 1 diel produktu v 5-10 dieloch vody
Nerezová oceľ 1 diel produktu vo 20-30 dieloch vody
Podlahy 1 diel produktu vo 40-50 dieloch vody
Sklo a okná 1 diel produktu v 80-90 dieloch vody

SANICLEAN možno použiť manuálne postriekaním alebo odrhnutím. Odporúča sa nastriekať produkt na zvislé povrchy odspodu nahor. Odporúčame používať produkt s našimi postrekovačmi uvedenými nižšie. Takéto použitie vedie k zníženiu spotreby produktu a zvýšenie jeho úžitkovej hodnoty.

VLASTNOSTI / bezpečnostný list /
Vzhľad – Bezfarebná kvapalina Bod 9.1
Vôňa – Charakteristická Bod 9.2
pH koncentrácia 3% – 12,00 Bod 9.3
Hustota pri 20 ° C – 1,030 Kg / l +/- 0,02 Bod 9.5