Rozpúšťadlo pre odstraňovanie tmelov, lepidiel a žuvačiek SHARK 400 ml

16,19

Katalógové číslo: FAR1748

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia:
P102, P210, P211, P251, P261, P264, P271, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312

Rozpúšťadlo pre odstraňovanie tmelov, lepidiel a žuvačiek

SHARK je rozpúšťadlo v spreji, ktoré je určené pre rýchle odstránenie tesnenia a zvyškov po tesnenie, najmä v sektore automobilov a sektore sanitárnych zariadení.

PREČO
SHARK je vysoko účinný v odstraňovaní tesniacich hmôt, hmôt blokujúcich závity skrutkových spojov, tmelov, lepidiel, téru, živíc atď. Obsahuje vosky, ktoré zaisťujú jeho prichyteniu na povrchu a spomaľujú rýchlosť odparovania, a preto ho možno použiť aj na zvislých povrchoch.

POZOR: pred použitím produktu je nutné vyskúšať jeho kompatibilitu (znášanlivosť) s podkladom. Rýchlo napáda všetky bežné laky a niektoré umelé hmoty !!. Pri práci je nutné zvlášť starostlivo zabrániť kontaktu s pokožkou.

AKO
Sprej dôkladne pretrepte a aplikujte na ošetrované miesto. Vyčkajte po dobu 5 až 30 minút kým sa tesnenie nerozpustí alebo nezmäkne. Odstráňte zvyšok škrabkou a očistite rozpúšťadlom

KDE
automobilový sektor
Sanitárne zariadenia, Vodo-Topo-Plyn