Odstraňovač starých farieb a lakov SVERNICEX 5 kg Faren

87,68

Katalógové číslo: FAR0219 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P102, P210, P211, P251, P261, P270, P271, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312

Odstraňovač starých farieb a lakov s pomalým odparovaním

SVERNICEX je odstraňovač starých náterov obsahujúce metylénchlorid bez ďalších fenolov. Je k dispozícii v zahustené forme (P) pre nanášanie štetcom, v kvapalnej forme (I) a vo forme spreja (S).

PREČO
SVERNICEX je účinný na ľubovoľnom typu náteru, jedno alebo dvojzložkovom, pre kov alebo drevo, vrátane protinánosových náterov. Pôsobí v dvoch fázach. V prvej fáze SVERNICEX penetruje pod vrstvu živice a odlúpne ju charakteristickým spôsobom od podkladu. V druhej fáze zmäkčí náter a tým uľahčí jeho rýchle odstránenie.

SVERNICEX obsahuje vhodné korózne inhibítory, ktoré zabraňujú tvorbe hrdze na železných povrchoch pod dobu 24 hodín po ošetrení povrchu a to aj vtedy, keď bol produkt odstránený prúdom vody.

SVERNICEX má obzvlášť dlhú dobu odparovaniu predovšetkým vo verzií P a S, v ktorých špeciálnej vosky predlžujú dobu schnutia. Najmä v prípade reštaurovanie drevených povrchov je teda k dispozícii dostatok času na odstránenie odloupaného laku s použitím konvenčných oceľových drôtikov. SVERNICEX neodstráni charakteristickú patinu starého dreva.

SVERNICEX nie je horľavý, čo je dôležitý faktor z hľadiska bezpečnosti. Dočasný kontakt s pokožkou nevyvolá žiadne konkrétne reakcie ak je včas odstránený umytím dostatočným množstvom vody.

SVERNICEX "I" (kvapalná forma) pre ponorenie je ideálny pre odstraňovanie laku z malých komponentov, alebo pre otvorenie cievok skratovaných elektrických motorov, čo je obvyklá operácie v elektromechanickom sektore. Pri tejto aplikácii je možné produkt použiť opakovane až do úplnej spotreby.
SVERNICEX "S" v aerosólu je vynikajúci pre hobby a domáce práce.

AKO
SVERNICEX P
Otvorte opatrne plechovku 750 ml alebo 5 litra kanister. (Produkt môže byť natlakovaný a uvoľnenie viečka môže byť veľmi prudké, preto viečko pridržte a opatrne otvorte. Dobre premiešajte pre dôkladné homogenizovanie obsiahnutých voskov a potom aplikujte na povrch s použitím štetca. Potom počkajte kým náter nezbobtná a neodloupne sa. Následne z povrchu odstráňte pomocou špachtľa, oceľovou kefou alebo prúdom vody.

SVERNICEX Aj
Ošetrovaný diel ponechajte ponorený v produkte po nevyhnutnú dobu (aj pár hodín v prípade elektromotora), potom ho vyberte, opláchnite a osušte handrou či stlačeným vzduchom.

SVERNICEX S sprej riadne pretrepte a aplikujte na povrch. Dbajte, aby produkt nebol striekaný smerom na ruky, oči, alebo smerom k osobám a živočíchom. Ponechajte produkt pôsobiť po nevyhnutnú dobu a potom odstráňte špachtľou, kefou či prúdom vody.

POZNÁMKA: Nikdy do produktu SVERNICEX nepridávajte vodu. Mohlo by dôjsť k tvorbe kyseliny chlorovodíkovej. SVERNICEX I musia byť používaný v oceľovom kanistri s utesneným viečkom. Skladujte pri izbovej teplote, chránené pred dažďom a atmosférickými účinkami.

Pri práci používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

KDE
Priemyselné nátery (plášťa)
reštaurátori
Dielne pre opravy karosérií
elektromechanický sektor
kovové konštrukcie
Stroje pre pozemné práce, vysokozdvižné vozíky
Špeciálne aplikácie: odstraňovanie zašliapaných žuvačiek