Odstraňovač kávových usadenín z pákových kávovarov Faren BREAK 750ml

7,16

Katalógové číslo: FAR0071 Kategória:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia:
P102, P260, P280, P303 + P361 + P353b, P305 + P351 + P338, P310, P501, P2
Prípravok na čistenie pákových kávovarov

BREAK je kvapalný prípravok, ktorý bol špecificky vyvinutý pre odstraňovanie všetkých foriem karbonických usadenín a kávového tuku z filtrov, trysiek a skupinových hláv pákových kávovarov.

Break je v súlade s HACCP a spĺňa teda najvyššie požiadavky na čistenie a hygienu

Na čo možno Break použiť?

Filtre a držiaky filtrov, trysky, skupinové hlavy