Ochranné rozpúšťadlo IDROREP 400 ml Faren

9,37

Katalógové číslo: FAR0149 Kategória:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné upozornenia:
P102, P210, P211, P251, P410 + P412

Repelent vlhkosti a ošetrujúci prostriedok kontaktov (sprej)

IDROREP je aerosólové rozpúšťadlo s vynikajúcimi vodu dpudivými, ochrannými a hrdzu odstraňujúcimi charakteristikami. Má tiež vynikajúci odmasťujúci účinok na ošetrovaných častiach bez poškodenia plastových alebo gumových komponentov.

PREČO
IDROREP bol špecificky vyvinutý pre údržbu a ochranu súčiastok v elektrickom a elektromechanickom priemysle. Plní nasledujúce funkcie:

čistí a odmasťuje
odstraňuje stopy korózie
vytláča vlhkosť
vytvára na povrchu tenký ochranný film

Výkonný vodo-odpudivý účinok sa zvyšuje so schopnosťou absorbcie ošetrovaného povrchu. Normálny list kancelárskeho papiera je dobrým médiom na vykonanie testu tohto účinku. Produkt je neprekonateľný v elektrickom sektore, na čistenie a ochranu motorov, spínačov, koncoviek a meradiel. Chráni pred koróziou v obzvlášť problematických a koróznych podmienkach ako je napríklad námorná sektor.

AKO
Pre odmastenie, odstránenie hrdze a ochranu ľubovoľného zariadenia nastriekajte na povrch. Zvyškový film produktu po takomto ošetrení poskytuje dostatočnú ochranu.

KDE
Elektrotechnika a Elektromechanika
Elektrické stroje a zariadenia
Automobily a motocykle
Vykurovanie a klimatizácia
údržba
hobby