Lubrikant pre potravinársky priemysel FOOD GREASE 400 ml Faren

8,88

Katalógové číslo: FAR0116 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H222 H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

Bezpečnostné upozornenia:
P101, P102, P501, P410 + P412, P210, P211, P251

Lubrikant v spreji

FOOD GREASE je lubrikant v spreji na báze organofilního bentonitu špecificky vhodného pre sektor potravinárstvo.

PREČO
FOOD GREASE je lubrikant, ktorého charakteristiky ho robí vhodným na použitie v procesoch, v ktorých je možný "havarijný kontakt s potravinami" v súlade so špecifikáciou noriem FDA Hlava 21 sekcie 121 subkategórie F, časť 178.3570. Obsiahnutý olej tiež spĺňa špecifikácie Oficiálneho talianskeho zoznamu liekov, úroveň 7. Jeho charakteristiky zostávajú nezmenené v teplotnom rozsahu -30 ° C do +270 ° C, jeho hustota dovoľuje jeho adhéziu v ľubovoľnej situácii; tento produkt je transparentný a bez zápachu. Nepoškodzuje plastové povrchy.

KDE
Odlievacia formy pre plastové produkty, ktoré sa používajú pre potraviny
Sektor ovocinárstvo a spracovanie citrusov
Konštrukcia a stavba zariadení používaných v potravinárskom priemysle