Konvertor hrdze RUGINOX 25 kg Faren

392,60

Katalógové číslo: FAR0187 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P101, P102, P260, P264, P273, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310

Tekutý konvertor hrdze.

RUGINOX je prostriedok na odstránenie korózie, ktorý korózii zastaví a pasiváciou ju premení na stabilný kov

PREČO
RUXINOX rieši problém s koróziou úplne novým spôsobom. Odstránenie korózie nebolo nikdy problémom, ale jej zastavenie a premenu na stabilnú organický kov. RUGINOX možno použiť na:

• povrchy úplne skorodované
• povrchy čiastočne skorodované
• povrchy čiastočne lakované a čiastočne skorodované

RUGINOX je veľmi ekonomický, pomocou 1 kg RUGINOXu ošetríte 10 až 20 m² povrchu.
Pre absolútne dokonalú ochranu povrchu proti korózii, odporúčame po aplikácii RUGINOX použiť jeden z našej rady sprejov pre povrchovú úpravu:
METAL ZINC – GOLD ZINC – ZINC – GALVEX – STEEL.

RUGINOX je ideálny pre stavebníctvo, ale svoje využitie nájde aj pri oprave a údržbe karosériou. Tu ho stačí naniesť na skorodované miesto, korózia sa zmení na organický kov, ktorý slúži ako vynikajúca ochrana a antioxidant.

RUGINOX odstráni korózii a pôsobí na povrchu ako primer (podklad) pre následné lakovanie či povrchovú úpravu.

AKO
Aby sa uľahčilo lepšiu adhéziu, možno RUGINOX nanášať buď tvrdým štetcom alebo nízkotlakovým postrekovačom. Reakcia v podobe pasivácia povrchu prebehne v priebehu 12 až 24 hodín, potom sa odporúča opláchnuť prebytočný prostriedok vodou. Po vysušení možno takto ošetrený povrch nalakovať.
Pozn .: Pokiaľ na ošetrovaný povrch zaprší priebehu 3 hodín po aplikácii,
je nutné celý postup znovu zopakovať.

KDE
Stavebníctvo, stavebné stroje a konštrukcie
Autoservisy a Karosářství
Údržba a oprava
Hobby