Koncentrovaný sanitizer s chlórom pre gastro prevádzky SANY 155 5 kg

26,81

Katalógové číslo: FAR1522 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P260, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310, P36

Koncentrovaný sanitizér s aktívnym chlórom

SANY 155 je silne koncentrovaný sanitačný produkt, ktorý uvoľňuje aktívny chlór a poskytuje výkonný baktericídne účinok na ošetrovaných povrchoch v súlade s regulatívy HACCP pre EÚ a nasledujúcimi vykonávacími vyhláškami, vykonávacím poriadkom 155/97.

PREČO
Aby sa dosiahlo parametrov špecifikovaných vyššie spomenutým vykonávacím poriadkom 155/97 (103 / cm3 UFC) môžete sa SANY 155 nariediť na vodný roztok až v pomere 1:30, čo je dôkazom veľmi vysoké koncentrácie produktu.

Okrem toho nemá SANY 155 vďaka svojmu zloženiu žiadny neskorý účinok (zvyškový) a môže byť preto využitý pre sanitáciu všetkých kritických bodov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami. Je preto ideálny pre kuchyne, pracovné povrchy, kuchynské zariadenie, náčinie a iné pomôcky. Je tiež ideálny pre sanitáciu podláh a všeobecne všetkých umývateľných povrchov (stoly, steny, apod.).

AKO
Zrieďte SANY 155 na 3% roztok (jeden diel produktu na 30 dielov vody), zvlhčite povrchy roztokom, ponechajte pôsobiť po dobu niekoľkých minút a potom dôkladne opláchnite. Tak ako je špecifikované v regulatívoch HACCP.

Poznámka: V prítomnosti zliatin ľahkých kovov otestujte kompatibilitu (znášanlivosť) tohto produktu s touto ľahkou zliatinou.

KDE
potravinársky priemysel
povrchy kuchýň
nemocnice
aquaparky a wellness
školy
veterinárna ordinácia