Gél pre zvary na oceliach so zrkadlovou povrchovou úpravou SAF WELD L

25,50

Katalógové číslo: FAR1912 Kategória:

Popis

Vety o nebezpečnosti:H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310, P501

Bezpečný čistiaci gél pre zvary na oceliach so zrkadlovou povrchovou úpravou alebo s povrchovou úpravou sa saténováním

PREČO

SAF WELD L je výrobok vo forme gélu, takže veľmi dobre priľne k podkladu, a to aj vo zvislých polohách. Tento výrobok nekvapká, a pretože sa pomaly odparuje, zostáva plne účinný aj pre dlhšie obdobie.

Z hľadiska funkčných parametrov zaručuje SAF WELD L:
Účinnosť v prípade zvarov TIG a MIG.
Bezpečnosť: nemení reflektívnej vlastnosti oceľových povrchov.
Nevytvára na povrchoch kovov farebné škvrny.
Na opracovávaných povrchoch nezanecháva stopy a šmuhy či biele línie.

Praktická litrová fľaša s bezpečnostným skrutkovacím uzáverom zabraňuje nebezpečenstvo aj pri tých menších haváriách, ku ktorým by mohlo dochádzať neobratnou manipuláciou, ak by sa používali veľké nádoby opatrené uzávermi, ktoré sa neskrutkuje, ale len nasadí.

AKO

Aplikujte malé množstvo produktu SAF WELD L priamo na ošetrovaný zvar s použitím kefy s prírodným vlasom. Ponechajte pôsobiť približne po dobu pol hodiny a pokiaľ možno zabráňte prístupu priameho slnečného žiarenia. Odstráňte vlhkou utierkou ľahkým odrhnutím. Pokiaľ bude potrebné, zopakujte toto ošetrenie.

Normálne je na TIG zvaroch potrebné aplikovať toto ošetrenie iba jedenkrát. V prípade MIG zvarov sa môže doba aplikácie predĺžiť až na trvanie jednej hodiny alebo aj dlhšie, aj keď my v týchto prípadoch
odporúčame pracovať v polhodinových cykloch s odstraňovaním produktu z povrchu zvaru po každej tridsiatej minúte pôsobenia.

Vždy používajte ochranné rukavice určené pre prácu s kyselinami.

KDE

Na zvaroch TIG / MIG ocelí so zrkadlovou povrchovou úpravou alebo s povrchovou úpravou saténováním.