Čistiaci prostriedok pre sklo a keramiku krbov Faren FIREGLASS 1 L

6,56

Katalógové číslo: FAR0032 Kategórií:

Popis

Vety o nebezpečnosti:
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P101, P102, P260, P264, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310, P362 + P364
Čistiaci prostriedok pre krbové sklá, opekanie a keramiku vykurovacích telies

FIREGLASS je špecifický produkt, ktorý bol vyvinutý na základe jednej štúdie – bol dopytovaný čistiaci prostriedok s vysokým účinkom v odstraňovaní smogových šmúh zo skiel a keramiky krbov a takisto krusty sadzí a zuhoľnatených zvyškov spoločne s vysokým účinkom na odmastenie rastlinných a živočíšnych tukov.

Na čo FIREGLASS použiť?

Šmuhy na krbových sklách, nánosy sadzí, zuhoľnatené krusty na pečenie rúrach griloch a varných dosiek.